Norsk håndball

Storhamar Håndball endelig gjeldsfrie

Storhamar Håndball Elite er endelig kvitt gjelden, og går en ny sesong i møte med positiv egenkapital. – Vi bestemte oss for å løfte klubben ut av den økonomiske hengemyra for to år siden, og det har vi nå klart, takket være gode krefter, sponsorer og frivillige, sier Øystein Holtet, styreleder i Storhamar Håndball Elite.

Norges Håndballforbund vedtok sommeren 2015 at Storhamar skulle degraderes til 1. divisjon på grunn av svak økonomi. Den negative egenkapitalen var på 3,5 millioner kroner, og med en årlig omsetning på 5,5 millioner kroner var klubben i realiteten teknisk konkurs.

Kostnadene måtte ned og styret tok umiddelbart grep. Administrasjonen ble kuttet fra 1,5 betalte årsverk til 0,5 betalte årsverk. Som en følge av Norges Håndballforbunds krav om at eliteserieklubbene må ha positiv egenkapital ved utgangen av 2018, har klubben frem til nå prioritert bygging av egenkapital fremfor økt lønnsbudsjett og medaljeambisjoner.

Storhamar Håndball Elite søkte Hamar kommune om ettergivelse av en drøy million i gammel gjeld, men valgte å trekke søknaden dagen før det avgjørende kommunestyremøtet.

– Årsaken til at søknaden ble trukket var at styret forutså et negativt vedtak og ønsket heller å prioritere et positivt samarbeid med kommunens politikere fremfor å skape fronter. Strategien viste seg å være vellykket. Et bredt folkelig engasjement var skapt, forteller Øystein Holtet.

Da det ble klart at «hjelpen» fra kommunen ikke kom, ble «Aksjon blanke ark» nærmest en spontan reaksjon fra klubbens medlemmer og støttespillere. Aksjonen ble gjennomført via sosiale medier og ved bøsseinnsamlinger i Hamar. Aksjonen fikk inn 350.000 kroner. En lokal bedrift la samtidig 650.000 kroner på bordet slik at gjelden til kommunen kunne gjøres opp i sin helhet allerede i september 2015.

Styret gjennomførte i tillegg en konstruktiv dialog med kreditorene om sanering av gjeld. Det bidro til at gjelden ble redusert med ytterligere en halv million kroner før året (2015) var omme. Samtlige kreditorer, med unntak av Norges Håndballforbund og Hamar kommune, responderte på forespørselen.

Næringslivet registrerte også det positive engasjementet i og rundt klubben, og samtlige sponsorer ble med videre med minst samme økonomiske innsats som tidligere selv om klubben ble degradert til 1. divisjon. Etter en sesong var Storhamar Håndball Elite tilbake i eliteserien, og interessen rundt klubben er større enn noen gang.

Antall sponsorer har økt fra i underkant av femti i 2015 til rundt hundre før sesongen 2017/1018. Sponsorinntektene har dermed også økt betydelig.

– Klubbens egne medlemmer og frivillige har gjort en enestående jobb de siste to årene. De har, gjennom aktiviteter relatert til loppemarked, loddsalg, supporterturer, supporterutstyr, årskalendre, scoringskontrakter og medlemsrekruttering, bidratt til at klubbens inntekter har overgått kostnadene med god margin, sier en stolt styreleder.

To Top
X