Ledige trenerstillinger

Sportslig koordinator Langhus IL Håndball

Vi trenger en som kan følge opp at; visjon, grunnleggende prinsipper, mål og strategier som er beskrevet i vår sportslige strategiplan for 2016-2020 blir gjennomført.
Har du nødvendig erfaring fra og «passion» for håndball, er DU kanskje den vi ser etter?

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av klubbens sportslige strategiplan, med hovedvekt på utvikling/veiledning/oppfølging av klubbens trenere.
 • Følge opp klubbens trenere slik at aktivitetene i Langhus IL Håndball gjennomføres i henhold til mål og ambisjoner definert i klubbens sportslige strategiplan.
 • Planlegge en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal arrangeres og ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht. klubbens sportslige strategiplan.
 • Gjennomføre kompetanseutviklende tiltak for klubbens trenere, herunder 4 fag/temasamlinger.
 • Planlegge, koordinere og sette treningstid for Langhus IL Håndball sine lag
 • Oppfølging av trenerkontrakter og årsplaner for lagene.
 • Strukturere og følge opp hospiteringsordninger.
 • Systematisere og følge opp fysisk trening blant lagene.
 • Være samtale-/sparringspartner for trenerne.
 • Gjennomføring av rekrutteringstiltak som bidrar til å nå klubbens målsetning i hht. klubbens sportslige strategiplan.
 • Leder for Sportslig Utvalg. (egen ansvars-/rollebeskrivelse for SU er utarbeidet)

Stillingsbrøk er 50%, det må påregnes en stor del arbeid kveldstid. Noe helgejobbing i forbindelse med kompetanseutviklende tiltak som kan bli lagt til helger, samt oppstart og oppfølging av håndballskolen.

Du:

 •  Har bred erfaring fra håndball, gjerne både som spiller og trener.
 •  Er lidenskapelig opptatt av håndball, og spesielt coaching og utvikling av trenere.
 •  Er positiv, sosial og utadvendt, og kommuniserer godt med ulike type mennesker.
 •  Er selvstendig, strukturert, målrettet og har høy arbeidskapasitet.
 •  Har en engasjerende og inspirerende lederstil med fokus på samarbeid.
 •  Ønskelig med trener 2 utdanning eller høyere.

Vi tilbyr:

 •  Lønn og godtgjørelser etter avtale.
 •  Arbeidssted Stil Arena/Langhushallen.
 •  Muligheten til å videreutvikle en klubb med stort potensiale.
 •  En veldrevet klubb med ordnet økonomi og mange hyggelige mennesker.

Om arbeidsgiveren Langhus IL Håndball er en stor klubb med over 500 aktive spillere og lange tradisjoner. Vår hjemmearena er i Stil Arena og Langhushallen, hvor vi også har kontor. Klubben har solid økonomi og mange frivillige som stiller opp for klubben. Langhus IL Håndball har lag i alle aldersklasser, fra håndballskole til seniorlag. Det er god rekruttering til klubben, og mange av lagene hevder seg godt i sine klasser.

Kontaktperson:
Roar Jørgensen, jorgensenroar@gmail.com

To Top
X