Ledige trenerstillinger

Nordstrand IF håndball søker trenere

Nordstrand IF håndball

Nordstrand IF har i dag 1800 aktive medlemmer innenfor idrettene; fotball, håndball, triathlon og allsport. I håndballgruppa er det over 550 håndballaktive barn, ungdom og seniorer. Vår visjon er «flest mulig, lengst mulig, best mulig» som står som en ledestjerne i arbeidet vårt, og som underbygges av verdiene «respekt, samhold og engasjement».

Nordstrand IF håndball tilbyr en spennende og tradisjonsrik klubb, et godt trenermiljø, en sunn økonomi og store utviklingsmuligheter.

Nordstrand håndball søker trenere, på ulike årstrinn, som har lyst til å utvikle unge spillere, jobbe etter klubbens visjon, verdier og sportsplan. Du bør være faglig sterk, entusiastisk, en god pedagog og ha evne til å utvikle både deg selv og andre. Fair play, samhold, respekt og engasjement er verdier du setter høyt, og du har evne til å se håndballen i et større perspektiv.

Du vil få ansvaret for et alderstrinn, hvor vi ønsker at du skaper et godt treningsopplegg og spillerutvikling over tid. Du vil inngå i et sterkt trenernettverk hvor klubben vil legge til rette for personlig utvikling og sportslig suksess.

Lønn etter avtale.

For ytterligere informasjon om stillingene kan du kontakte Tone Vollen på 95762572.

Kortfattet søknad og CV sendes til tone.vollen@nordstrand-if.no


To Top
X