Hovedsak

NHF ga etter for press fra Larvik HK

Norges Håndballforbund ga etter for presset fra Larvik HK og de andre postenligaklubbene i forbindelse med avviklingen av postenligaens niende runde som er terminfestet til 25.november.

Nå spilles runden allikevel uansett om lagene har uttatte landslagsspillere.

Arbeidsutvalget i NHF har kommet til følgende slutning:

«Arbeidsutvalgets vedtak:
På bakgrunn av ovenstående, vedtar AU derfor at Postenligarunde nr 9 spilles onsdag 25.11.2009. De lagene som får landslagspillere i VM troppen ved uttaket 03.11.2009 eller senere, må spille sin Postenligarunde nr 10 på tidligere angitt reservedato.

Utover å vurdere avvik fra den inngåtte avtalen vedrørende avviklingen av ligarundene nr 9 og 10, ser AU et tilleggsmoment av en viss betydning i denne saken. Utspillene som er kommet i sakens anledning, viser at det er store uenigheter mellom klubbene om prøve­ordningens premisser og gjennomføring. Når slik uenighet fører til utspill av den karakter som vi nå har sett, mener AU at risikoen for å skade norsk håndballs omdømme ikke oppveies av den gevinsten vi så for oss ved å gjennomføre en slik ordning. På bakgrunn av det ovenstående, vil AU innstille til Forbundsstyret på at denne prøveordningen avvikles etter inneværende sesong.»

Det er derfor duket for toppoppgjør i Arena Larvik mellom LHK og Byåsen 25.november.

To Top
X