Norsk håndball

NHF flytter arrangementene vekk fra OCC

Etter at det har vært store diskusjoner og opprop i forbindelse med plasseringen av Lerøyseriens sluttspill for 18-åringer, samt Region Sør sitt cupsluttspill, ble plasseringen av arrangementene tatt opp på forbundsstyret sitt møte lørdag 11.januar.
Forbundsstyret har tatt sine medlemmers klare tale med i vurderingen og kommet frem til at man velger å legge arrangementet et annet sted enn hos Oslofjord Convention Center (OCC).
Forbundsstyret har kommet med følgende pressemelding:

Om norsk håndball og Oslofjord Arena
Styret i Norges Håndballforbund (NHF) har vedtatt at NHF ikke vil legge sine arrangementer til Oslofjord Arena.

Saken er kommet opp etter at det ble berammet ulike håndballturneringer til Oslofjord Arena i Vestfold. Arenaen inngår i Oslofjord Convention Center (OCC), som er eid av Brunstadstiftelsen, som igjen er opprettet av Brunstad Christian Church.

På bakgrunn av arenavalget har Norges Håndballforbund de siste ukene mottatt en rekke henvendelser fra klubber, spillere og trenere landet rundt. Flere av disse henvendelsene baserer seg på gjennomarbeidede, styrebehandlede vedtak i den enkelte klubb.

Budskapet i henvendelsene har i stor grad handlet om anleggets kobling til Brunstad Christian Church («Smiths Venner»), og at trossamfunnets syn på homofili ikke er i tråd med Norges Håndballforbunds verdigrunnlag.

Norges Håndballforbunds styre har hatt en bred gjennomgang av saken. I helga fikk også representanter fra OCC legge frem sine synspunkter, før Forbundsstyret falt ned på sin avgjørelse.

I Norges Håndballforbunds strategiplan for perioden 2019-2022 heter det blant annet at «organisasjonen norsk håndball skal preges av åpenhet og inkludering», og at «håndballen vil motarbeide mobbing, og vil praktisere nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisitet, livssyn, seksuell orientering og funksjonsevne.»

– Det er viktig for oss at alle medlemmer føler seg trygge på at våre verdier etterleves i vår aktivitet og våre arrangementer. Slik eiersituasjonen ved Oslofjord Arena er nå, har styret kommet frem til at Norges Håndballforbund ikke vil gjennomføre arrangementer der, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

– Styret har forståelse for at det synet arenaens eier har på blant annet homofili, skaper problemer for flere av våre spillere og medlemmer. Vi er glade for å se at engasjementet for likeverd er så stort som det er i vår organisasjon. Dette har vært sentralt for vår beslutning. Samtidig vil jeg understreke at vi har hatt gode og ryddige samtaler med OCC, sier Lio videre.

– Forbundsstyret opplever at den positive dialogen Norges Håndballforbund og OCC har hatt, har beveget OCC og deres forhold til trossamfunnet. Vi er spente på å se utviklingen i arbeidet med arenaens fremtidige eierskapsstruktur, sier presidenten.

Thomas Sigolsen som stod bak oppropet om at NHF burde følge sine egne retningslinjer og ikke arrangere sluttspillet på et sted som har eiere som fordømmer homofile og lesbiske. Sigolsen er både glad og overrasket over at så mange i grarota engasjerte seg og sa sin mening.

Om resultatet som kom fra styret i NHF tok litt litt tid, så er er Sigolsen godt fornøyd med dette.

– Jeg synes det var et riktig valg og er glad for at de hørte på alle de stemmene som er kommet frem.

Sigolsen er glad for at også ungdommen engasjerte seg i saken, og forteller at det handler om å følge noen retningslinjer man har satt og ta noen fighter som ikke nødvendigvis handler om seg selv, men å stå opp for andre enn seg selv.

Det er foreløpig ikke antydet hva som blir nytt spillested. Men, det må vel forventes at det foreligger i løpet av kort tid. Vi følger saken videre.

To Top
X