Ledige trenerstillinger

Langhus IL Håndball søker sportslig administrativ leder

Langhus IL håndball trenger en som kan følge opp at; visjon, grunnleggende prinsipper, mål og strategier som er beskrevet i vår sportslige strategiplan for 2016-2020 blir gjennomført.

Har du nødvendig erfaring fra og «passion» for håndball, er DU kanskje den vi ser etter?

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av klubbens sportslige strategiplan, med hovedvekt på utvikling/veiledning/oppfølging av klubbens trenere.
 • Følge opp klubbens trenere slik at aktivitetene i Langhus IL Håndball gjennomføres i henhold til mål og ambisjoner definert i klubbens sportslige strategiplan.
 • Planlegge en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal arrangeres og ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht. klubbens sportslige strategiplan
 • Gjennomføre kompetanseutviklende tiltak for klubbens trenere, herunder 4 fag/temasamlinger.
 • Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har/får nødvendig utdanning.
 • Oppfølging av trenerkontrakter og årsplaner for lagene.
 • Strukturere og følge opp hospiteringsordninger.
 • Systematisere og følge opp fysisk trening blant lagene.
 • Være samtale-/sparringspartner for trenerne.
 • Gjennomføring av rekrutteringstiltak som bidrar til å nå klubbens målsetning i hht. klubbens sportslige strategiplan.
 • Delta på møter i Sportslig Utvalg.

Stillingens arbeidstid er primært kveldstid, snitt på 8 timer i uken fordelt på 2-3 kvelder. Noe helgejobbing i forbindelse med kompetanseutviklende tiltak som kan bli lagt til helger, samt oppstart og oppfølging av håndballskolen.

Du:

 • Har bred erfaring fra håndball, gjerne både som spiller og trener.
 • Er lidenskapelig opptatt av håndball, og spesielt coaching og utvikling av trenere.
 • Er positiv, sosial og utadvendt, og kommuniserer godt med ulike type mennesker.
 • Er selvstendig, strukturert, målrettet og har høy arbeidskapasitet.
 • Har en engasjerende og inspirerende lederstil med fokus på samarbeid.
 • Har minimum Trener 2 utdanning.
 • Lønn og godtgjørelser etter avtale.
 • Arbeidssted Stil Arena/Langhushallen.
 • Muligheten til å videreutvikle en klubb med stort potensiale.
 • En veldrevet klubb med ordnet økonomi og mange hyggelige mennesker.

Om Langhus IL håndball

Langhus IL Håndball er en stor klubb med over 500 aktive spillere og lange tradisjoner. Vår hjemmearena er i Stil Arena og Langhushallen, hvor vi også har kontor. Klubben har solid økonomi og mange frivillige som stiller opp for klubben. Langhus IL Håndball har lag i alle aldersklasser, fra håndballskole til seniorlag. Det er god rekruttering til klubben, og mange av lagene hevder seg godt i sine klasser.

Kontaktperson: Roar Jørgensen, 908 66 691, jorgensenroar@gmail.com


To Top
X