Andre nyheter

IHF: Flere får delta i VM fra 2021

Det var under IHF Super Globe at «IHF Council» møttes for å både få rapporter fra det som har vært og ikke minst hva som skal skje fremover.

Øker fra 24 til 32 lag

En av de store sakene på agendaen var antall lag som skal delta under VM. Og, her kom man frem til at det var ønskelig å øke fra dagens 24 lag til 32 lag.
Bakgrunnen for dette er at det skal gi flere nasjoner erfaring fra å opptre på de store mesterskapene.

Økningen vil tre i kraft fra 2021 og gjelder senior-, junior- og ungdomsmesterskapene for begge kjønn.

Hvem får arrangere VM 2025?

Norge har meldt sin interesse for å arrangere herre-VM 2025 sammen med Danmark og Sveits. NHF har tidligere vært i samarbeid med Danmark om å arangere mesterskap, men det er først gang man skal gå inn og arrangere med en tredje nasjon.
Ved siden av Norge/Danmark/Sveits-koalisjonen er det to andre nasjoner som har søkt om å få arrangere herre-vm i 2025. De to Balkanlandene Kroatia og Serbia har hver for seg lagt inn en søknad om å få arrangere.

På kvinnesiden er det kun Serbia og Korea som har lagt inn søknader for kvinnenes VM 2025.

To Top
X