Norsk håndball

Idag avgjøres Lerøyseriens plassering

Det er etter at Thomas Sigolsen, Ellingsrud J18 sin trener, startet en verdidebatt i en håndballtrenergruppe på facebook, at det er blitt satt søkelys på plasseringen av Lerøyserien sin avvikling av finalerundene.

https://www.facebook.com/groups/handballtrenere/permalink/1302305323302804/

Finalerunden for både jenter og gutter er tenkt lagt til det etterhvert mye omtalte Oslofjord Convention Center, som også knyttes til den kristne menigheten Smiths venner.
Og, det er her utfordringen for mange kommer. Menigheten har et uttalt syn på hva de synes om homofile og lesbiske. Menigheten mener dette er synd. Og, det er dette Sigolsen mener kolliderer med NHFs uttalte verdier.

NHF ønsker at trenere skal:
– Signalisere nulltoleranse for homohets – vær tydelig!
– Snakke om tema «håndball mot homohets» med egne spillere og personer tilknyttet laget.
– Skape en trygg arena for utøvere som ønsker å være åpen om sin seksuelle legning.

Thomas Sigolsen har fått bred støtte blant håndballfolket, noe som har resultert i at NHF sitt forbundsstyre vil ta saken opp på møtet 11.januar, altså i dag! Utfallet av dette møtet og behandlingen av saken er åpen.

Men, blir ikke arrangementet flyttet er det rimelig sikkert at vi ikke har hørt det siste angående denne saken.

To Top
X