Andre nyheter

Hvordan skal vi finansiere flere haller i Norge

Norsk håndball mangler haller og flere spilleflater. Og, det er ingen hemmelighet at norske klubber sliter økonomisk og det kan være noe som tyder på at man ikke har funnet konsepter som fungerer. Kan man finne konsepter som både finansierer byggingen av de nye hallene, drift av både arena og klubb, så ville det være det optimale.

Å finne noen som bidrar direkte inn i klubbkassen gjennom lisensordninger på spill og andre gode konsepter ville være en fair og god måte å få inn penger til sunn norsk idrett.

En av måtene det kunne vært gjort på er å åpne for andre aktører, enn den ene som vi har i dag på spillmarkedet, gjennom lisensordninger og få de til å etablere casinoer og spillehaller, spillkiosker og kontorer i forbindelse med arenaene. Å skape gode underholdningssentre for alle aldre i forbindelse med arenaene, ved å tilby lekeland, spisesteder, helsetilbud og andre aktuelle bransjer ville kanskje bedret den norske økonomien i klubbene.
Ja, vi har sett Larvik forsøke å få et lekeland opp å gå, det gikk ikke. Men, det var nok ikke fordi ideen var dårlig, men plassering og gjennomføring ikke var god nok.

Vi hadde for en tid tilbake en artikkel, Håndballnorge i verdenstoppen – hva nå?, hvor vi så på situasjonen i Norge, blant annet basert på tall fra Norges Håndballforbund som viser at situasjonen blant annet er kritisk i Oslo hvor beregningen viser at man bør ha 131 håndballflater og har kun 31 pr dags dato.
Dette bør signalisere et enormt potensiale for både klubber, utbyggere og investorer.

Lag gjennomførte planer, basert på forretningsøkonomiske prinsipper og med muligheter for å drive en sunn forretning hvor man har fordelt eplene på fler kurver.

I stedet for at det dukker opp nye casinoer på nett skulle vi gjerne sett nye haller og da gjerne med casinoer i forbindelse med arenaen hvis det kunne gi bedre vilkår for den økonomiske delen for klubbene.

Vi ønsker en lisensordning hjertelig velkommen.

To Top
X