Ledige trenerstillinger

HK Rygge søker trener til kvinner 3.divisjon

Håndballklubben Rygge ble stiftet i 1978 og har i dag i overkant av 200 aktive medlemmer fordelt på 18 lag. Klubben har pr dags dato 3.divisjonslag for damer som øverste nivå, men ønsker på sikt å stabilisere seg i 2. divisjon, samt tilby spill på alle nivåer i yngres avdeling, helt opp til 18 års-nivå.

HK Rygge søker en trener som:

-er opptatt av individuell og kollektiv utvikling.
– er ambisiøs og stiller forberedt til trening og kamp.
– ser det som en utfordring å bygge opp et lag gjennom en 2-3 års-periode. Målsetning er opprykk til 2.divisjon i sesongen 2019/2020 (alt. sesongen 2020/2021).
– har erfaring fra spill på seniornivå selv, og/eller har erfaring som trener på ungdomsnivå (16-18 år) og seniornivå.
– har gode kommunikasjonsferdigheter med evne til å trekke spillere, både gamle og nye, til klubben.

Klubben ønsker å tilby spill på 18 års-nivå. I utgangspunktet er J18/K3 EN treningsgruppe og treneren vil også måtte lede kamper for førstnevnte. Men antall spillere på de ulike nivåer (K3, K4, J18) kan gjøre det aktuelt og se på organiseringen av treningsgruppene.
På seniornivå damer har klubben i tillegg lag i 4 og i 6 divisjon.

Treneren har anledning til å sette sammen eget team, og kan også trekke veksler på interne klubb-ressurser. Dersom det er ønske om å trene flere lag også i yngres så er det behov for trenere til enkelte av lagene her.

HK Rygge er per dags dato en sunn og veldrevet klubb med stor aktivitet.

Passer du vår beskrivelse, og mener du er rett mann/dame for jobben, ta kontakt med:

Morten Grønli på epost: post@hkrygge.no.

NB!! Referanser er ønskelig.

To Top
X