Dansk håndball

Frank Løke må betale 125.000 kroner til Skjern

Etter at Frank Løke skrev kontrakt med Skjern for deretter å gå til Zagreb har det vært mye frem og tilbake i forholdt til utestengelse og bøter.

Nå er saken kommet til en ende og det har endt med at Skjern er tilkjent en erstatning på 125.000 kroner i forbindelse med kontraktsbruddet. Dette er en endelig dom da den ikke kan ankes.

Skjern gikk for en mye høyere sum, men er nå glad for at saken er ute av verden.

Vi hadde naturligvis håpet på større erstatning, men gleder oss aller mest over, at det tross alt får konsekvenser, når man ikke oppfyller sin kontrakt. Det er i et fremadrettet perspektiv viktig for håndbalen, er Carsten Thygesen i Skjern Håndbold sin kommentar til dommen.

To Top
X