Norsk håndball

Fire klubber i Grundigligaen starter sesongen med minuspoeng

Samtlige av Grundigligaen sine lag er nå tildelt lisens. Men, det er ikke noen fryd å lese oversikten hvor mange av lagene i Grundigligaen er under overvåkning og vil få problemer med å fortsatt være med på øverste nivå om ting ikke endres rundt i klubbene.

Over halvparten av klubbene med strykkarakter

Syv av de tolv damelagene i Grundigligaen er under overvåkning, hvorav to har fått poengtrekk. Halden HK og Stabæk Håndball starter med henholdsvis 2 og 3 poeng på minussiden når sesongen starter. Halden HK har i tillegg fått dispensasjon til å spille i Remmenhallen som ikke oppfyller vilkårene for spill i Grundigligaen.

På herresiden er det halvparten av lagene som er under overvåkning. Også her finner vi to lage med poengtrekk. Både Drammen HK og ØIF Arendal starter sesongen med 2 poeng på den negative siden.

Innstramming av kravene

Kravene til spill på det øverste nivået blir strammet inn og fra sesongen 2019/2020 vil det være et ufravikelig krav om positiv egenkapital for å få lisens. Og, har man ikke lisens kan man heller ikke delta på det øverste nivået i Norge. Dette vil også gjelde opprykking fra 1.divisjon.

To Top
X