Norsk håndball

Elverums trener fikk en mildere dom

Så har NHFs domskomite avsagt sin dom;

Pressemeddelse fra NH:
«Domskomiteen i Norges Håndballforbund har avsagt dom i saken mot klubbens trener Micahel Apelgren samt spillerne Petter Øverby, Kristian Bliznac og Tine Poklar.

For alle tre spillere er følgende sanksjonsvedtak fattet: Spillerne ilegges karantene fra kamper til det laget han deltar for har spilt to – 2 – kamper.

For treneren er følgende sanksjonsvedtak fattet: Treneren ilegges karantene fra kamper i en – 1 – måned, dog ikke utover 3 kamper.

Dommen for spillerne er i all hovedsak i tråd med Påtalenemndas innstilling, mens den for treneren er noe redusert i forhold til nemdas innstilling.

Norges Håndballforbund er tilfreds med Domskomiteen sin beslutning. Denne underbygger alvorligheten i saken og ivaretar forholdet til NHFs verdier. Dommen sender et tydelig signal om at trenerens og spillernes handling ikke er akseptabel.»

Mild dom for Apelgren

I dommen for trener Michael Apelgren står det riktignok en måned karantene, men maksimalt tre kamper som i realiteten betyr at Apelgren er med på benken før det er gått en måned.

Skal vi se på dommen fra sidelinjen så er det en merkelig formulering og vedtak. For vi må anta at selv domskomiteen i NHF kan legge sammen en og en, og lager tvisten på dommen med de tre kampene kun av enkelt grunn. Nemlig at Elverum skal få sin trener med på benken i sluttspillet.

Vi kan derfor ikke være enig med NHF i at de signaliserer at dette ikke er en akseptabel handling. Heller tvert imot.

To Top
X