Ledige trenerstillinger

BygdøMonolitten søker trenere til noen av sine håndballag

Vi har et guttelag G2006, et guttelag 2005, og et jentelag J2006.

Guttelagene er brukbare grupper med 17 og 12 stk. Jentelaget er ca 25 stk og har jenter med svært ulike ferdigheter.

Gutter 2006 vil stille med et lag nivå 1 og et lag nivå 2. Gutter 2005 er nivå 2. Gutter 2006 skal kunne hospitere opp.

Jenter 2006 har jenter som hører hjemme både på nivå 1 og 2.

Foreldrene som har trent lagene vil bidra og støtte opp rundt treneren og også kunne både være hjelpetrener og stille opp når trener ikke kan.

Kjenner dere noen som ennå ikke har fått avtale om å trene lag til neste år, hører vi gjerne fra dere.

Vi er en foreldredrevet klubb og bredde er vårt fokus selv om vi liker også at vi har lag som hevder seg på nivå 1.

Vi ønsker trenere med engasjement og selvsagt håndballkompetanse. Hvis du trives hos oss kan vi også støtte deg med kurs som trener. Du blir den viktigste motivatoren for våre barn/ungdommer. Vi ønsker at alle barna ut fra sitt ståsted skal utvikle seg videre. De må alle bli sett og føle at de er viktige for laget og klubben. Håndballforståelse skal du hjelpe dem å utvikle. Dette i tillegg til individuelle ferdigheter. Lagånd, bidra for laget, støtte hverandre og hjelpe hverandre til å bli gode, er viktig for oss.

Vi trener i ulike haller i Oslo vest, men Skøyen er vår hovedarena.

Send noen ord eller ta kontakt. Vi håper å høre fra deg!

BMIL håndball:
Tove Karlsen tovkar3@online.no, mob 99445730
Sigvald Nilssen, sn@stellaguida.com, mob 908 43 963

To Top
X